Vacatures Buurtbestuur

Op de Buurtspraak 2023 heeft Buurtrichter Geen Broere aangekondigd zijn functie, na 12 jaar, met de Buurtspraak van 2024 beschikbaar te stellen en dan niet herbenoembaar zal zijn. Reeds meerdere jaren heeft hij aangegeven dat zijn opvolging aandacht vraagt om ervoor te zorgen dat de Buurt in goede handen achter blijft. Hij gaf aan dat er in de afgelopen 12 jaar door het Buurtbestuur veel is bereikt en de Buurt op veel plaatsen weer de aandacht en het respect krijgt die dit eeuwenoude instituut verdiend. Maar dat helaas de Buurt bij veel inwoners/geërfden nog steeds niet de bekendheid heeft die het vanuit historisch perspectief verdiend. En juist daar ligt ook voor de toekomst een enorme uitdaging.
Met diverse beschikbare bestuursfuncties en het aftreden in 2024 van zowel de Buurtschrijver (secretaris) als één van de Buurtmeester komt er nu een tijd voor een nieuwe generatie bestuurders om de unieke Buurt en haar Buurtspraak te borgen voor de toekomst. Dat borgen is ook een van de basiseisen voor het behouden van de status van de Buurtspraak als Immaterieel Erfgoed op de Nederlandse lijst van Unesco.

Geplaatst in Nieuws.