Toekomstvisie Buurt Ede en Veldhuizen

Op de Buurtspraak 2023 heeft het bestuur het opgestelde document “Oorsprong, missie en visie Buurt Ede en Veldhuizen” gepresenteerd. Dit document werd opgesteld n.a.v. de geërfden discussie “Buurtparticipatie vanuit historisch perspectief” op de Buurtpraak 2023 om te kijken naar de missie van de Buurt voor de toekomst.

Dit concept document van de toekomstvisie werd in de Buurtspraak aan de orde gesteld waarbij het bestuur de geërfden opriep om inhoudelijk op dit document te reageren zodat er voor de Buurtspraak 2024 een definitief voorstel kan worden voorgelegd ter besluitvorming. Uw inbreng d.m.v. opmerkingen, suggesties en aanvullingen kunt u doorgeven via contactformulier op deze website.

Oorsprong, Missie en Visie Buurt Ede en Veldhuizen

Geplaatst in Nieuws.