Schapen weiden

Schapen weiden en plaggen steken

In 1920 kocht het Rijk erfpacht af met het voorbehoud dat de geërfden het recht hielden schapen te weiden en plaggen te steken tot 1 januari 2000 (inmiddels verlengd met 100 jaar). 

Het is maar dat u het weet, u mag dus (als u geërfde bent) schapen weiden op de gronden die eigendom zijn van de Buurt.

Geplaatst in Weetjes.