Onderhoud Heide door het Rijksvastgoedbedrijf 2023-2024

Met de erfrechten van de Buurt Ede en Veldhuizen op de heidevelden rond het dorp na verkoop van deze terreinen rond 1900 aan het ministerie van Oorlog heeft de Buurt jaarlijks overleg met de terreineigenaren, thans het Rijksvastgoedbedrijf, over het beheer en onderhoud van de Ginkelse- en Ederheide.

Als aandachtspunten zijn de toenemende vergrassing als gevolg van de stikstofdepositie aan de orde gesteld. Ook hoe denkt het RVB over het gebruik van bijvoorbeeld “schelpkalk” tegen de verzuring of zijn er andere opties? Daarnaast is ook de staat van de “zichtlijnen” vanaf de N224 op de heide wederom aan de orde gesteld.

Helaas lukte het vertegenwoordigers van het RVB niet om fysiek aanwezig te zijn. Wel ontvingen wij een kaart met daarop de werkzaamheden die het RVB het afgelopen seizoen heeft uitgevoerd en de planning voor 2023/2024. Op onderstaande kaart krijgt u een inzicht van de gebieden waar de werkzaamheden plaatshebben.

Geplaatst in Nieuws.