Weetjes

Weetjes over de Buurt, soms onnutte informatie, maar wel leuk om te weten.

Woontorens met mooie namen

Uit de nieuwsbrief van Woonstede (oktober 2017): Sinds woensdag 27 september 2017 zijn de flats aan de Leeuwenhorst vier mooie Buurt-plaquettes rijker. Met de onthulling van deze plaquettes werd een eeuwenoude traditie vastgelegd en vormgegeven.   De Buurt is een oude rechtsvorm en voorloper van het latere gemeentebestuur. Deze rechtsvorm bestaat al sinds 1881 en […] Lees verder »

Rondleidingen in Ede

Wilt u Ede beter leren kennen? Mooie gebouwen zien? De landgoederen bekijken en daarvan de geschiedenis leren kennen? Lees verder »

Stichting Edese schaapskudde

Op de jaarlijks Buurtspraak van de Buurt, op de 3e donderdag van september, komt dit onderwerp steeds weer terug. Voor de eerste keer op de Buurtspraak van 1952. Lees verder »

Doolhoflaan

In 1732 verzocht Jan van Wassenaer aan de Buurt een laan te mogen aanleggen van het huis Kernhem naar de Stompekamp. Dit werd hem toegestaan mits hij de waarde van de grond betaalde die geschat werd op 25 gulden. Echter de heer van Kernhem vond dit bedrag te laag en betaalde, tot genoegen van de […] Lees verder »

Bouw Huis Kernhem

Kernhem werd al in 1410 in opdracht van hertog Reinald IV als versterkt huis gebouwd in de buurt ‘Ede-Veldhuizen’. De versterkingen waren noodzakelijk in verband met de nabijheid van de grens met het Sticht Utrecht. Dit was geen overbodige luxe want de hertogen van Gelre en de bisschoppen van Utrecht vielen geregeld elkaars gebieden binnen […] Lees verder »

De naam Kernhem

Het verhaal gaat dat Kernhem haar naam dankt aan het op de vlucht slaan van een groep rovende Spaanse soldaten. “Spaanse soldaten die plunderend in de omtrek van het Huis verbleven en opgeschrikt werden door de jager van Harsselo, die in de bossen het Wilhelmus blies op zijn hoorn, puur voor zijn genoegen. De plunderaars, […] Lees verder »

De Bloedsteen

Bij de ingang van De Doolhof, vroeger een leuk aangelegd maar thans verwaarloosd stukje bos even achter de algemene begraafplaats, ligt sinds jaar en dag een steen van grote afmetingen. Deze zwerfkei werd in vroeger jaren tijdens het grint-graven op de Doesburgerheide gevonden door een zekere Steven Bosch. Drie grintgravers besloten het gevaarte een passende […] Lees verder »

Schapen weiden

Schapen weiden en plaggen steken In 1920 kocht het Rijk erfpacht af met het voorbehoud dat de geërfden het recht hielden schapen te weiden en plaggen te steken tot 1 januari 2000 (inmiddels verlengd met 100 jaar).  Het is maar dat u het weet, u mag dus (als u geërfde bent) schapen weiden op de […] Lees verder »