Boekpresentatie Van de buren.

Boekpresentatie Van de buren. Wel en wee van buurschappen in de gemeente Ede vanaf 1600 tot heden In het boek Van de buren beschrijft Gerrit Breman de wonderlijke wereld van de buurschappen. Boeren en buren werkten in deze organisaties samen op lokaal niveau met als doel: het beheren van het gemeenschappelijk bezit en het behartigen […] Lees verder »

Historische sporen van de Buurt Ede en Veldhuizen

De geschiedenis van de Buurt Ede en Veldhuizen omspant eeuwen. De sporen hiervan zijn niet alleen terug te vinden in de Buurtboeken, er zijn er ook nog vele tastbaar aanwezig. In de afgelopen jaren is hieraan in de jaarlijkse Buurtspraak regelmatig aandacht gegeven. De onderwerpen zijn met toelichting en beeldmateriaal via onderstaande links te zien: […] Lees verder »

Activiteiten Levend Landschap

In het kader van onze activiteiten Levend Landschap begeleiden wij organisatorisch ook de Natuurwerkgroep Bos & Heide Ede. Deze groep zet zich in voor kleinschalige natuurbeheerprojecten. Op 3 november 2023 doet deze groep ook mee aan de landelijke Natuurwerkdag onder het motto “Samen voor de natuur dicht bij huis”. Via onderstaande link vindt u meer […] Lees verder »

Onderhoud Heide door het Rijksvastgoedbedrijf 2023-2024

Met de erfrechten van de Buurt Ede en Veldhuizen op de heidevelden rond het dorp na verkoop van deze terreinen rond 1900 aan het ministerie van Oorlog heeft de Buurt jaarlijks overleg met de terreineigenaren, thans het Rijksvastgoedbedrijf, over het beheer en onderhoud van de Ginkelse- en Ederheide. Als aandachtspunten zijn de toenemende vergrassing als […] Lees verder »

Sponsoring Edese Schaapskudden

Op de Buurtspraak van 1952 werd door geërfden het voorstel gedaan om te komen tot een stichting Ede Schaapskudden om het Veluws heideschaap weer terug te brengen op de heide rond Ede. In 1953 werd de oprichting een feit. Sinds die tijd is de Buurt sponsor en adopteren wij nu al elke jaren een lam […] Lees verder »

Burgemeester René Verhulst op Buurtspraak 2023

Tijdens de Buurtspraak 2023 ging burgemeester René Verhulst in op de historische rol die de Buurtspraak had in de gemeenschap. Hierbij stelde hij de vraag aan de aanwezigen wie de EPA (Edese Participatie Aanpak) kent. Of met andere woorden, hoe kun je inbreng leveren aan de samenleving. Want de Buurtspraak is eigenlijk EPA avant la […] Lees verder »

319e Buurtspraak 2023

De traditionele Buurtspraak 2023 ligt alweer achter ons. Zoals in het Buurtreglement is opgenomen werd op de 3e donderdag van september deze jaarlijkse vergadering belegd voor geërfden en belangstellenden van de Buurt Ede en Veldhuizen. Hier horen ook inwoners van de wijk Kernhem, de Klomp en Ederveen bij. Op de Buurtspraak geeft het bestuur verantwoording […] Lees verder »

Fotoalbum Buurtspraak 2023

Ook dit jaar weer is er van de jaarlijkse Buurtspraak een mooie fotoreportage gemaakt. Dit jaar door onze geërfde Bert Vos. Via onderstaande link komt u in het album om de Buurtspraak nog eens terug te zien of er kennis van te nemen. Mocht u vragen hebben aan het Buurtbestuur neemt u dan vooral contact […] Lees verder »

Vacatures Buurtbestuur

Op de Buurtspraak 2023 heeft Buurtrichter Geen Broere aangekondigd zijn functie, na 12 jaar, met de Buurtspraak van 2024 beschikbaar te stellen en dan niet herbenoembaar zal zijn. Reeds meerdere jaren heeft hij aangegeven dat zijn opvolging aandacht vraagt om ervoor te zorgen dat de Buurt in goede handen achter blijft. Hij gaf aan dat […] Lees verder »

Buurtgedicht door Larisssa Verhoef / Stadsdichter

De Buurt staat voor tradities, één daarvan is sinds 2013 een bijdrage van onze Stadsdichters. Voor de derde maal heeft stadsdichter Larissa Verhoeff haar dichterlijke vrijheid laten schijnen over de Buurt en haar geschiedenis. Met haar gedicht “De grote oude Buurteik” heeft zij ook dit jaar weer de geërfden en belangstellenden op de jaarlijkse Buurtspraak […] Lees verder »

Toekomstvisie Buurt Ede en Veldhuizen

Op de Buurtspraak 2023 heeft het bestuur het opgestelde document “Oorsprong, missie en visie Buurt Ede en Veldhuizen” gepresenteerd. Dit document werd opgesteld n.a.v. de geërfden discussie “Buurtparticipatie vanuit historisch perspectief” op de Buurtpraak 2023 om te kijken naar de missie van de Buurt voor de toekomst. Dit concept document van de toekomstvisie werd in […] Lees verder »

Verslag werkgroep Bos en Heide

Op de Buurtspraak wordt in het kader van het ambassadeurschap “Levend Landschap Buurt Ede en Veldhuizen” ook verslag gedaan van de Natuurwerkgroep Bos & Heide Ede. Een groep enthousiaste vrijwilligers die in 2019 is ontstaan vanuit de Natuuropschoondag die wij al Buurt jaarlijks organiseerden. Nu is de groep nog steeds actief en enthousiast. Om de […] Lees verder »

In Memoriam ds. T. van 't Veld

Voorafgaand aan onze Buurtspraak 2023 namen wij kennis van het overlijden van Teun van ’t Veld, emeritus predikant en vrijwilliger bij het gemeentearchief Ede. Op 10 september jl. overleed hij op 92 jarige leeftijd. Wij als buurtbestuur kenden Teun als geërfde maar vooral als vrijwilliger bij het gemeentearchief voor zijn inzet bij het Buurtarchief. In […] Lees verder »

De achtergrond van de gevelsteen in huis Kernhem

Op de 319e Buurtspraak belichte de Buurtrichter het onderzoek naar de achtergrond van de gevelsteen in huis Kernhem die in 1803 bij de bouw van dit neoclassicistische landhuis door de toenmalig Buurtrichter en eigenaar van het landgoed Jacob Unico van Wassenaer Obdam werd aangebracht. Een samenstelling van wapenschilden van diverse geslachten die in de lijn […] Lees verder »

Documenten Buurtspraak 2023

Documenten voor de Buurtspraak van 21 september 2022Ter voorbereiding op de komende 319e Buurtspraak plaatst het Buurtbestuur naast de agenda voorafgaand aan deze bijeenkomst de te behandelen documenten online. Via onderstaande link treft u aan: Agenda Buurtspraak 2023 Conceptverslag Buurtspraak 2022 (inclusief bijlagen) Verslag beheer Buurtbos 2022-2023 Financieel verslag 2022-2023 Document Oorsprong, missie en visie Registratieformulier Buurtspraak 2023 Lees verder »

Meer berichten