Nagekomen vergaderstuk Buurtspraak 2021

Tijdens de Buurtspraak 2021 beschikten wij nog niet over het verslag “Stand van zaken rond de heidevelden” van het Rijksvastgoedbedrijf behorende bij agendapunt 13. Inmiddels hebben wij dit verslag alsnog ontvangen. Het verslag hebben wij inmiddels ter informatie alsnog toegevoegd aan de vergaderstukken van de Buurtspraak 2021. Verslag Rijksvastgoedbedrijf 18-09-2021(pdf, 579 KB) Lees verder »

Foto’s Buurtspraak 2021

Tijdens de Buurtspraak 2021 in de Oude Kerk heeft Bert Vos een mooie fotoreportage gemaakt. Daarvoor hartelijk dank. Lees verder »

Uitzending Buurtspraak 2021

De Buurtspraak 2021 is alweer voorbij. Een bijeenkomst die ook u als geïnteresseerde van de Buurt die niet aanwezig kon zijn om bijvoorbeeld het historische tijdstip van 10.00 uur, een normale werkdag, nog kunt zien en beluisteren. De gehele Buurtpraak vindt u terug via de volgende link: Lees verder »

Documenten Buurtspraak 2021

Documenten voor de Buurtspraak van 16 september 2021Hier vindt u de documenten voor de Buurtspraak van 16 september 2021. De lijst met vergaderstukken wordt aangevuld, uiterlijk 10 september 2021 zijn alle benodigde stukken op de website geplaatst. Registratieformulier en Gezondheidscheck De Buurtspraak 2021 heeft eveneens als in het voorgaande jaar plaats onder bijzondere Corona omstandigheden, hiervoor dient een registratieformulier en gezondheidscheck te […] Lees verder »

Vooraankondiging Buurtspraak 2021

De Buurtspraak 2021 staat bijna voor de deur. Door Corona was het lange tijd onzeker of een Buurtspraak ook dit jaar wel een optie zou kunnen zijn. Na de laatste update van Corona maatregelen geldig tot 20 september a.s. werd duidelijk dat wij, evenals vorig jaar een Buurtspraak kunnen houden zij het onder beperkende omstandigheden. […] Lees verder »

Gescande kasboeken 1910-1996 beschikbaar

Met dank aan het archief van de gemeente Ede voor het scannen van het kasboek 1910-1996 van de Buurt Ede en Veldhuizen is dit kasboek hier in te zien. Omwille van bestandsgrootte is het kasboek verdeeld over meerdere PDF bestanden. Lees verder »

Aanbod: Online cursus Edese Landschappen 2021

Gratis online cursus Edese Landschappen: Als ambassadeur Levend Landschap Ede en Veldhuizen/Kernhem zijn wij, samen met de gemeente Ede en St. Landschapsbeheer Gelderland, als coördinator ook betrokken bij een uniek cursusaanbod Edese Landschappen als onderdeel van het themajaar 2021 “Ode aan het Landschap”. Met een 5-tal online cursus/informatieavonden krijgt u informatie over de Edese Landschappen en […] Lees verder »

Uitzending Buurtspraak 2020

Tijdens de Buurtspraak op 17 september 2020 bestond de mogelijkheid rechtstreeks mee te kijken. De beelden zijn opgenomen en zijn hieronder na te zien.   Lees verder »

Verklaringen voor de Buurtspraak 2020

Verklaringen voor de Buurtspraak van 17 september 2020  Hier vindt u de in te leveren verklaringen voor de Buurtspraak van 17 september 2020. De Buurtspraak 2020 heeft plaats onder bijzondere Corona omstandigheden. Hierdoor kunnen wij maximaal 125 personen ontvangen in de Oude Kerk. Bij toegang van de locatie dient per persoon een volledig ingevuld registratieformulier en de gezondheidscheck te worden afgegeven aan […] Lees verder »

Uitnodiging Buurtspraak 2020

Documenten voor de Buurtspraak van 17 september 2020  Buurtspraak 2020 Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarlijks Buurtspraak van de Buurt Ede en Veldhuizen. Op de traditionele 3e donderdag van september. – Donderdag 17 september a.s. 10.00-12.00 uur – Locatie Oude Kerk Ede – Thema “Buurt 660 jaar plattelands democratie en vrijheid” – Gastspreker over dit thema in […] Lees verder »

Documenten Buurtspraak 2020

Documenten voor de Buurtspraak van 17 september 2020  Hier vindt u de documenten voor de Buurtspraak van 17 september 2020. Agenda   Concept verslag 2019   Financieel jaaroverzicht     Benoeming & Rooster van aftreden Buurtbestuur   Verslag Buurtbos   Verslag activiteiten Natuur en Landschap       Lees verder »

Voor 316e keer Buurtspraak Ede en Veldhuizen: ‘Geschiedenis doorgeven’

In EdeStad van 2 september 2020 is een interview geplaatst met Buurtrichter Geen Broere. Het interview is via  de website van https://www.edestad.nl te lezen. Lees verder »

Tentoonstelling Historisch Museum Ede "Ede in ontwikkeling van Oost naar West"

Op 3 oktober is de opening van voormelde tentoonstelling van het HME bij Cultura Erfgoed (2e etage). Aan de voorbereiding van deze tentoonstelling heeft ook de Buurt Ede en Veldhuizen een bijdrage geleverd. Een belangrijk element in de tentoonstelling is de geschiedenis van de Buurt Ede en Veldhuizen van “Oost naar West”. Vanaf de Ginkel in […] Lees verder »

Oprichting Zwerfafvalbrigade Ede dorp en Veldhuizen

Het initiatief voor het project Schone Helden vanuit de gemeente Ede met uitvoering door St. Landschapsbeheer Gelderland wordt door de Buurt Ede en Veldhuizen van harte ondersteunt. Op de website https://www.ede.nl/meedoen-en-meepraten/schone-helden leest u meer informatie over dit initiatief. De de World Cleanup Day op 19 september 2020 zal de aftrap zijn voor dit zwerfafvalproject in […] Lees verder »

Uitwerkavond Levend Landschap

Vanuit de rol als ambassadeur Levend Landschap Ede-centrum en Veldhuizen/Kernhem nodigen wij geërfden en belangstellenden betrokken bij de natuur in- en om hun eigen woonomgeving graag uit voor de bovenvermelde avond in Huis Kernhem op 11 maart a.s. aanvang 20.00 uur (inloop v.a. 19.45 uur). Hier kunnen de reeds ingebrachte maar ook nog (nieuwe) ideeën […] Lees verder »

Meer berichten