Toekomstvisie Buurt Ede en Veldhuizen

Op de Buurtspraak 2023 heeft het bestuur het opgestelde document “Oorsprong, missie en visie Buurt Ede en Veldhuizen” gepresenteerd. Dit document werd opgesteld n.a.v. de geërfden discussie “Buurtparticipatie vanuit historisch perspectief” op de Buurtpraak 2023 om te kijken naar de missie van de Buurt voor de toekomst. Dit concept document van de toekomstvisie werd in […] Lees verder »

Verslag werkgroep Bos en Heide

Op de Buurtspraak wordt in het kader van het ambassadeurschap “Levend Landschap Buurt Ede en Veldhuizen” ook verslag gedaan van de Natuurwerkgroep Bos & Heide Ede. Een groep enthousiaste vrijwilligers die in 2019 s in 2019 ontstaan vanuit de Natuuropschoondag die wij al Buurt jaarlijks organiseerden. Nu is de groep nog steeds actief en enthousiast. […] Lees verder »

In Memoriam ds. T. van 't Veld

Voorafgaand aan onze Buurtspraak 2023 namen wij kennis van het overlijden van Teun van ’t Veld, emeritus predikant en vrijwilliger bij het gemeentearchief Ede. Op 10 september jl. overleed hij op 92 jarige leeftijd. Wij als buurtbestuur kenden Teun als geërfde maar vooral als vrijwilliger bij het gemeentearchief voor zijn inzet bij het Buurtarchief. In […] Lees verder »

De achtergrond van de gevelsteen in huis Kernhem

Op de 319e Buurtspraak belichte de Buurtrichter het onderzoek naar de achtergrond van de gevelsteen in huis Kernhem die in 1803 bij de bouw van dit neoclassicistische landhuis door de toenmalig Buurtrichter en eigenaar van het landgoed Jacob Unico van Wassenaer Obdam werd aangebracht. Een samenstelling van wapenschilden van diverse geslachten die in de lijn […] Lees verder »

Documenten Buurtspraak 2023

Documenten voor de Buurtspraak van 21 september 2022Ter voorbereiding op de komende 319e Buurtspraak plaatst het Buurtbestuur naast de agenda voorafgaand aan deze bijeenkomst de te behandelen documenten online. Via onderstaande link treft u aan: Agenda Buurtspraak 2023 Conceptverslag Buurtspraak 2022 (inclusief bijlagen) Verslag beheer Buurtbos 2022-2023 Financieel verslag 2022-2023 Document Oorsprong, missie en visie Registratieformulier Buurtspraak 2023 Lees verder »

Persbericht Buurtspraak 2023

Om aan de uitvoering van artikel 6 van het Buurt Reglement te voldoen heeft het Buurtbestuur een persbericht opgesteld en verzonden. Dit bericht is uitgegaan naar zowel printed media en (digitale) aanbieders. Zo is het verzonden een EdeStad en de Gelderlander (Vallei), omroep Ede XON en omroep Gelderland en online nieuwsaanbieders als Edenieuws.nl.    Lees verder »

Komt u ook naar de Buurtspraak?

Voor deze openbare bijeenkomst voor geërfden en belangstellenden van de Buurt waar ook door geërfden kan worden gestemd, registreren wij de bezoekers middels een registratieformulier. Om stagnatie bij het betreden van de zaal te voorkomen, verzoekt het Buurtbestuur u het betreffende formulier te downloaden en vooraf in te vullen. Klik op de afbeelding voor het […] Lees verder »

Trotst op uw Buurt!

Als inwoner van de Buurt Ede en Veldhuizen (zie kaart hieronder) bent u mogelijk niet alleen geërfde maar vooral een inwoner van een uniek historisch erfgoed dat als organisatie met haar Buurtspraak behoort tot het Immaterieel Erfgoed op de Nederlandse lijst van UNESCO. Sinds 2019 is er dan ook een Buurtvlag die al op diverse […] Lees verder »

Rabobank ClubSupport 2023

Ook dit jaar weer kunnen leden van de Rabobank hun stem uitbrengen voor financiële ondersteuning van lokale verenigingen, stichtingen enzovoort. Ook de Buurt doet mee aan deze actie. Van 4 t/m 25 september van de leden van de Rabobank Vallei en Rijn stemmen voor doelen binnen hun eigen leefomgeving. Ons doel: Het verwerven van financiële […] Lees verder »

Uitnodiging 319e Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen

Het Buurtbestuur nodigt u als geërfden/belangstellende graag uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Buurtspraak van de Buurt Ede en Veldhuizen. Traditioneel sinds 1882 op de 3e donderdag van september: – Donderdag 21 september 2023 10.00-12.30 uur (inloop vanaf 09.30) – Locatie Edesche Concertzaal, Amsterdamseweg 9 Ede – Thema “1596-2023 Toekomstperspectief van een historisch Buurtschap” […] Lees verder »

Donatieformulier voor Buurt Ede en Veldhuizen

De Buurt is geen vereniging of stichting maar als privaatrechtelijke organisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarmee hebben wij geen leden en ontvangen we geen contributie. Echter u als geërfden en belangstellenden kunnen ons financieel ondersteunen door uw vrijwillige donaties. Met uw bijdrage kunnen wij de historische betrokkenheid van de Buurt binnen de Edese […] Lees verder »

Buurtgedicht 2022

Tijdens de Buurtspraak van 2022 bracht Stadsdichter Larissa Verhoeff een Buurtgedicht ten gehore. Inmiddels een traditie op de Buurtspraak na in 2013 van de 1e Edese Stadsdichter Arjen Keene, gevolgd door Harry Oonk in 2017 alweer de tweede bijdrage van Larissa. De inspiratie voor het gedicht van 2022 kwam voor Larissa uit een bericht in […] Lees verder »

Documenten Buurtspraak 2022

Documenten voor de Buurtspraak van 15 september 2022Ter voorbereiding op de komende 318e Buurtspraak plaatst het Buurtbestuur naast de agenda voorafgaand aan deze bijeenkomst de te behandelen documenten online. Via onderstaande link treft u aan: Agenda Buurtspraak 2022 Conceptverslag Buurtspraak 2021 (inclusief bijlagen) Verslag beheer Buurtbos Financieel verslag 2021-2022 Registratieformulier Buurtspraak 2022 Lees verder »

Persbericht Buurtspraak

Lees verder »

318e Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen

15 september 2022 aanvang 10.00 uur EdescheConcertzaal   September staat naast Edese Airbornemaand al 140 jaar  in het teken van de Buurtspraak voor geërfden en belangstellenden van “Het dorp van Ede en de Buurtschap Veldhuizen”. Al sinds 1882 op de 3edonderdag van september is het Buurtspraakdag in Ede. Echter al sinds 1596 (opgetekend) wordt deze […] Lees verder »

Meer berichten