Het Angelusklokje op de Oude Kerk

Gedicht over het luidklokje op de Oude Kerk

In het voorjaar van 2014 werd de documentenverzameling van VOE beschikbaar in het gemeente archief. Deze verzameling bestaat uit bijna tienduizend stukken over de geschiedenis van Ede. Pamfletten, bekendmakingen, krantenartikelen, advertenties enz. Ook over de Buurt Ede-Veldhuizen zijn er veel documenten te vinden.

In deze documenten troffen wij een gedicht aan, uit de Edesche Courant  van 27 januari 1965. Een dankgedicht geschreven door Hendrikus (Drikus) Heij* , buurtschrijver van de Buurt Ede-Veldhuizen van 1949 tot 1971. Geschreven ter gelegenheid van het aanbieden namens de geërfden van het luidklokje t.b.v. het Angelustorentje op de Oude Kerk. Drikus Heij werd 68 jaar en overleed op 2 mei 1975. Een historisch gedicht dat door delen van het gedicht ook nu nog altijd actueel lijkt.

Maar ook een gedicht dat de betrokkenheid van de Buurt met de Oude Kerk en het Angelustorentje weer actueel maakt. Eind 2013 ontdekte het Buurtbestuur dat het luidklokje al lange tijd niet meer luidde. Hierover werd contact opgenomen met het college van kerkrentmeesters van de Herv. Gemeente om dit onderwerp te bespreken. Echter financieel was de restauratie niet haalbaar en ook de Buurt beschikte niet over de middelen dit te financieren.

De Buurtrichter vond in de heer Jan Houweling uit Oud Alblas een persoon die de restauratie van de luidmotor pro deo voor zijn rekening wilde nemen. Na overleg met het college van kerkrentmeester, het testen van de elektrische installatie, de restauratie van de luidmotor en het vervangen van de ketting van het luidwiel door de heer Houweling kon in het voorjaar van 2014 de klok weer in werking worden gesteld. Sinds die tijd klinkt het heldere geluid van het klokje, bij huwelijken in de Oude Kerk, weer als vanouds over het dorp.                                                 

Geen Broere
September 2014

Geplaatst in Buurtrichter, Geschiedenis.