Doolhoflaan

Doolhoflaan Foto: Marten Idema

In 1732 verzocht Jan van Wassenaer aan de Buurt een laan te mogen aanleggen van het huis Kernhem naar de Stompekamp. Dit werd hem toegestaan mits hij de waarde van de grond betaalde die geschat werd op 25 gulden. Echter de heer van Kernhem vond dit bedrag te laag en betaalde, tot genoegen van de Buurtmeester, een bedrag van 60 gulden. 

Deze laan, de huidige Doolhoflaan, bestaat nog steeds. Hoewel pas in een later stadium goedkeuring werd gegeven om de laan door te trekken tot het s’Gravenbergje en daar een doolhof aan te leggen.

Toen de laan klaar was maakten sommige boeren er gebruik van dit tot ongenoegen van de heer van Kernhem. De buurtmeesters, zich zijn gulle betaling herinnerend, vaardigden dan ook snel een aankondiging uit dat niemand meer door de allee van Kernhem mocht rijden op straffe van een boete van één daalder.

Geplaatst in Weetjes.