De eerste brandspuit

Op 5 mei 1721 belegden de heer van Kernhem, graaf Jan Hendrik van Wassenaer Obdam, buurtrichter van de Buurt Ede-Veldhuizen en Hendrick Otters, de schout (scholtis) van het ambt Ede (als hoofd van het dorpsbestuur) samen met de Buurtmeesters een Buurtspraak, zoals gebruikelijk, in het koor van de Oude kerk. Veel geërfden en naburen gaven gehoor aan het uitnodigende gebeier van er kerkklokken die opriepen ter buurtspraak te komen.

Buurtschrijver B. Kerkhoff notuleerde:

De “gebruiksaanwijzing”:

Geplaatst in Geschiedenis.