Geschiedenis

Al in het eerste Buurtboek (1596) wordt gesproken van

Buirspraecke in der dorp van Ede und buirschap Velthuisen

Toen al waren de Buurten Ede en Veldhuizen een eenheid.

Door de invoering van de gemeentewet 1851 en de Markenwet 1886 nam de gemeente veel taken van de Buurten over, onder andere die van het onderhoud van wegen en waterwegen en de brandbestrijding.

 

Rondleidingen in Ede

Wilt u Ede beter leren kennen? Mooie gebouwen zien? De landgoederen bekijken en daarvan de geschiedenis leren kennen? Lees verder »

Noorderkerk

In 1903 wordt de Noorderkerk aan de Amsterdamseweg geopend. De kerk is gebouwd op grond en met geld, geschonken door de heer George Jan Casper Cavaljé, voorheen hoedenmaker in Amsterdam. Meer informatie over de heer Cavaljé op de website van de gemeente Ede Lees verder »

Het Angelusklokje op de Oude Kerk

Gedicht over het luidklokje op de Oude Kerk In het voorjaar van 2014 werd de documentenverzameling van VOE beschikbaar in het gemeente archief. Deze verzameling bestaat uit bijna tienduizend stukken over de geschiedenis van Ede. Pamfletten, bekendmakingen, krantenartikelen, advertenties enz. Ook over de Buurt Ede-Veldhuizen zijn er veel documenten te vinden. In deze documenten troffen […] Lees verder »

Anna Maria Moens

Anna Maria Moens stichtte in 1818 een kostschool in Huis Kernhem voor jongedames en jongeheren tot 12 jaar. Alle kinderen kwamen uit “gegoede kringen”. Moens, geboren in 1775 en overleden in 1832, was behalve onderwijzeres ook dichter. Leerlingen die goed presteerden kregen van haar een speciaal voor dat doel geschreven gedicht. Anna Maria gebruikte voor […] Lees verder »

De eerste brandspuit

Op 5 mei 1721 belegden de heer van Kernhem, graaf Jan Hendrik van Wassenaer Obdam, buurtrichter van de Buurt Ede-Veldhuizen en Hendrick Otters, de schout (scholtis) van het ambt Ede (als hoofd van het dorpsbestuur) samen met de Buurtmeesters een Buurtspraak, zoals gebruikelijk, in het koor van de Oude kerk. Veel geërfden en naburen gaven […] Lees verder »