Aanbod: Online cursus Edese Landschappen 2021

Gratis online cursus Edese Landschappen:
Als ambassadeur Levend Landschap Ede en Veldhuizen/Kernhem zijn wij, samen met de gemeente Ede en St. Landschapsbeheer Gelderland, als coördinator ook betrokken bij een uniek cursusaanbod Edese Landschappen als onderdeel van het themajaar 2021 “Ode aan het Landschap”. Met een 5-tal online cursus/informatieavonden krijgt u informatie over de Edese Landschappen en biodiversiteit. Waarbij deelnemers leren samen de landschaps- en natuurwaarden te versterken. De 1e cursusavond start op 20 april a.s.. Voor meer informatie:https://www.landschapsbeheergelderland.nl/Alles-over-Edese-landschappen/
 
Cursus aanbod:
Met deze cursus hopen wij, samen met andere partijen, geërfden en andere belangstellenden meer te betrekken bij de natuur in onze eigen woon- en leefomgeving. Niet alleen u, ook uw buren, vrienden, kennissen (vaak ook geërfden) zijn van harte uitgenodigd om aan deze online-avonden deel te nemen. Dus deelt u dit aanbod zoveel mogelijk binnen uw eigen netwerk. 
 
Voor de Buurt Ede en Veldhuizen/Kernhem is de Buurt als coördinator bij dit project betrokken.
 
Uitnodiging:
Hieronder treft u de uitnodiging voor dit interessante project aan met uitgebreide informatie. Het aanmeldingsformulier voor deelname vind u ook op de website van St. Landschapsbeheer Gelderland https://www.landschapsbeheergelderland.nl/Alles-over-Edese-landschappen/  Wij hopen dat onze geërfden e.a. zich met veel enthousiasme gaan aanmelden voor deze interessante informatieavonden voor verdieping van de kennis over landschap en natuur. Op voorhand wensen deze deelnemers plezierige sessies. Indien u nog vragen heeft aan het buurtbestuur horen wij het graag via onze mail: info@ede-en-veldhuizen.nl 
 

Verklaringen voor de Buurtspraak 2020

Verklaringen voor de Buurtspraak van 17 september 2020
 

Hier vindt u de in te leveren verklaringen voor de Buurtspraak van 17 september 2020.

De Buurtspraak 2020 heeft plaats onder bijzondere Corona omstandigheden. Hierdoor kunnen wij maximaal 125 personen ontvangen in de Oude Kerk. Bij toegang van de locatie dient per persoon een volledig ingevuld registratieformulier en de gezondheidscheck te worden afgegeven aan onze coördinatoren. Deze beide formulieren kunt u hier downloaden en vooraf invullen om stagnatie bij de toegang van de kerk te voorkomen.
De ingang voor de bijeenkomst is onder de kerktoren van waar u na registratie via de geldende route in de kerk naar een zitplaats worden begeleid.
Wij verzoeken u voor ons aller veiligheid de gedragsregels en instructie te respecteren en op te volgen!

Thuis meekijken?

Het is mogelijk om de Buurtspraak 2020 via internet te volgen. Dit is mogelijk via de website van Kerkomroep via de volgende url: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10636

Registratieformulier

Registratieform. Buurtspraak 2020

Gezondheidscheck Buurtspraak

Gezondheidscheck Buurtspraak 2020

 

 

Uitnodiging Buurtspraak 2020

Documenten voor de Buurtspraak van 17 september 2020
 

Buurtspraak 2020

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarlijks Buurtspraak van de Buurt Ede en Veldhuizen. Op de traditionele 3e donderdag van september.
– Donderdag 17 september a.s. 10.00-12.00 uur
– Locatie Oude Kerk Ede
– Thema “Buurt 660 jaar plattelands democratie en vrijheid”
– Gastspreker over dit thema in het kader van burgerparticipatie mevr. Gerdi Verbeet (oud voorzitter 2e kamer en voorzitter Nat.comité 4 & 5 mei)
Een Buurtspraak onder bijzondere omstandigheden op een voor de Buurt terug op historische plek.

Bijzondere uitgangspunten Buurtspraak 2020

Door dit jaar uit te wijken naar de Oude Kerk zijn wij in de gelegenheid onze traditionele Buurtspraak te houden.
Hierbij zijn wij verplicht rekening te houden met alle Corona-richtlijnen voor bijeenkomsten van meer dan 100 personen dit geeft de navolgende procedure:
– Een Buurtspraak waaraan wij i.v.m. de richtlijnen van het RIVM een andere invulling geven dan normaal.
– Aangepaste agenda waarbij wij alle documenten en verslagen vooraf met u delen via onze website: https://buurt.ede-en-veldhuizen.nl/
– Vragen of reacties op de documenten kunt u vooraf met het Buurtbestuur delen via een link op de website zodat wij toch op uw vragen kunnen reageren.
– Met deze uitgangspunten voorkomen wij tijdens de Buurtspraak niet noodzakelijke verplaatsingen.
– Vanaf 09.30 uur ontvangen wij u graag in de Oude Kerk, ingang onder de toren conform de beschreven procedure van registratie. De documenten hiervoor kunt u hier downloaden: https://buurt.ede-en-veldhuizen.nl/verklaringen-voor-de-buurtspraak-2020/
– Er is een maximum van 125 zitplaatsen beschikbaar dus helaas vol=vol!
Wij verzoeken u voor ons aller veiligheid de gedragsregels en instructies te respecteren en op te volgen!

Het is mogelijk om de Buurtspraak 2020 via internet te volgen. Dit is mogelijk via de website van Kerkomroep via de volgende url: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10636

Meer informatie over de buurtspraak is te lezen in een artikel in Ede Stad: https://www.edestad.nl/premium/lokaal/historie/359587/voor-316e-keer-buurtspraak-ede-en-veldhuizen-geschiedenis-doorg

Heeft u de Buurtvlag al? 17 september mag deze vlag uit!

Documenten Buurtspraak 2020

Documenten voor de Buurtspraak van 17 september 2020
 

Hier vindt u de documenten voor de Buurtspraak van 17 september 2020.

Agenda

Agenda Buurtspraak 2020-19-09

 

Concept verslag 2019

Fin. Jaaroverzicht Buurt 2019-2020

 

Financieel jaaroverzicht

Verslag Buurtspraak 2019-19-09

 

Notitie Reservering Buurtbos B.v.Dasselaar 17-09-2020

 

Benoeming & Rooster van aftreden Buurtbestuur

Benoeming & Rooster van aftreden Buurtbestuur

 

Verslag Buurtbos

Verslag Buurtbos B.v.Dasselaar 17-09-2020

 

Verslag activiteiten Natuur en Landschap

Verslag Natuuropschoondag 2019 17-09-2020

 

Verslag Natuurwerkgroep Bos & Heide Ede 2019-2020

 

Verslag project Levend Landschap Buurt i.s.m. SLG

 

Tentoonstelling Historisch Museum Ede “Ede in ontwikkeling van Oost naar West”

Op 3 oktober is de opening van voormelde tentoonstelling van het HME bij Cultura Erfgoed (2e etage). Aan de voorbereiding van deze tentoonstelling heeft ook de Buurt Ede en Veldhuizen een bijdrage geleverd. Een belangrijk element in de tentoonstelling is de geschiedenis van de Buurt Ede en Veldhuizen van “Oost naar West”. Vanaf de Ginkel in het oosten de heidegronden (Eder- en Ginkelse Heide) tot aan de veengronden bij de Slaperdijk (Edes Achterveen) op de grens van de provincie Utrecht. Dorp Ede en de Buurtschap Veldhuizen vormden in de geschiedenis van Oost naar West een belangrijk element. De bijgaande Kadastrale kaart uit 1867 geeft een indruk van de Buurt van Oost naar West. (Rood gearceerd Buurtschap de Ginkel, zwart het Edesche Bosch). 
 

 
De tentoonstelling op werkdagen te bezoeken tussen 11.00 en 20.00 uur (zaterdag 17.00) loopt tot eind 2020. Rondleidingen op afspraak via het Histrorisch Museum.

Oprichting Zwerfafvalbrigade Ede dorp en Veldhuizen

Het initiatief voor het project Schone Helden vanuit de gemeente Ede met uitvoering door St. Landschapsbeheer Gelderland wordt door de Buurt Ede en Veldhuizen van harte ondersteunt.
Op de website https://www.ede.nl/meedoen-en-meepraten/schone-helden leest u meer informatie over dit initiatief. De de World Cleanup Day op 19 september 2020 zal de aftrap zijn voor dit zwerfafvalproject in de wijken. Veel mensen storen zich aan zwerfafval in hun omgeving. Schone Helden houden de omgeving schoon door het opruimen van zwerfafval. Sluit je hier ook bij aan en zorg samen met buurtgenoten voor een schone omgeving. In Bennekom, Lunteren en ander buitendorpen zijn zwerfafvalbrigades al actief. Een mooie vorm van burgerparticipatie waarbij ook de sociale contacten met buurtgenoten een belangrijk element vormen. In de flyer over dit project leest u meer over de achtergronden. Met elkaar Zorgen we voor een schonere leefomgeving! Doet U ook mee?

Flyer Zwerfafvalbrigade SLG

Uitwerkavond Levend Landschap

Vanuit de rol als ambassadeur Levend Landschap Ede-centrum en Veldhuizen/Kernhem nodigen wij geërfden en belangstellenden betrokken bij de natuur in- en om hun eigen woonomgeving graag uit voor de bovenvermelde avond in Huis Kernhem op 11 maart a.s. aanvang 20.00 uur (inloop v.a. 19.45 uur). Hier kunnen de reeds ingebrachte maar ook nog (nieuwe) ideeën worden omgezet naar potentiële projecten opgezet vanuit bewoners initiatieven in het kader de historische achtergrond van de Buurt “samenwerking van geërfden” nu: burgerparticipatie!

 

Uitnodiging Levend Landschap Ede-Veldhuizen - uitwerkavond 110320

 

Uitwerkavond Levend Landschap Buurt Ede en Veldhuizen 110320 (1)

Informatieavond project Levend Landschap

Levend Landschap is een project dat in de “buitendorpen” reeds tot diverse succesvolle resultaten heeft opgeleverd. Dit project gaan wij nu ook lanceren in het gebied Ede(centraal) en Veldhuizen. Het voormalig gebied waar de Buurt het bestuur over had voor de invoering van de gemeentewet in het midden van de 19e eeuw. In dit project wordt samengewerkt met stichting Landschapsbeheer Gelderland en de gemeente Ede Natuur en Landschap. Het project richt zich op alle inwoners van Ede (globaal ten noorden van de spoorlijn Arnhem/Utrecht) die zich betrokken voelen bij Natuur en Landschap in hun leefomgeving. In de hieronder geplaatste uitnodiging treft u alle relevante informatie aan over deze informatieavond.

Een overzicht van de wijken staat hieronder (bron:https://geo.ede.nl/index.php?@Wijkenkaart ):

Uitnodiging ideeënavond Levend Landschap Ede Veldhuizen 26-02-20-1

Nieuwsbrief februari 2020

Met onze 1e Nieuwsbrief informeren wij u graag over zaken aangaande de Buurt. Na onze beide Buurtspraken in september is het even stil geweest rondom de Buurt. Maar als bestuur zitten wij uiteraard niet stil. Van diverse activiteiten hebben wij op onze Facebookpagina “Buurt Ede en Veldhuizen” al verslag gedaan. Toch informeren wij u ook met deze Nieuwsbrief graag over een aantal zaken.

Nieuwsbrief no.1 februari 2020