Dossier Veldhuizen

Ede Stad maakt een serie video’s over Veldhuizen. In deze aflevering vertelt de Buurtrichter over het ontstaan van Veldhuizen.

Welkom op onze website

Het heeft even geduurd, maar nu hebben we dan toch onze eigen website. Een site waar veel te lezen en te bekijken valt. Veel materiaal op onze website hebben wij te danken aan het archief van de gemeente Ede, waarvoor heel veel dank.

Wij hopen dat veel bezoekers, geërfden en geïnteresseerden, de weg weten te vinden naar de site. En nog belangrijker, we hopen dat bezoekers die zelf documenten of foto’s hebben die betrekking hebben op de Buurt Ede en Veldhuizen deze met ons willen delen. Dat kan eenvoudig door gebruik te maken van het formulier op onze website.

Als u deze site bezoekt, bent u waarschijnlijk ook geïnteresseerd in foto’s van oud Ede. We hebben daarom op de site een link geplaatst naar de Facebook pagina “Foto’s Oud Ede“. Met dank aan de velen die daar vaak prachtige foto’s en ansichtkaarten delen.

Ook de Buurt heeft een Facebook pagina. Hier vindt u foto’s en korte berichten over wat ons zoal bezighoudt.

Heeft u opmerkingen of vragen over de Buurt? Of wilt u in contact komen met het bestuur? Gebruik dan het contactformulier en wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ik wens u heel veel genoegen bij het bekijken van onze site.

Geen Broere

Het Angelusklokje op de Oude Kerk

Gedicht over het luidklokje op de Oude Kerk

In het voorjaar van 2014 werd de documentenverzameling van VOE beschikbaar in het gemeente archief. Deze verzameling bestaat uit bijna tienduizend stukken over de geschiedenis van Ede. Pamfletten, bekendmakingen, krantenartikelen, advertenties enz. Ook over de Buurt Ede-Veldhuizen zijn er veel documenten te vinden.

In deze documenten troffen wij een gedicht aan, uit de Edesche Courant  van 27 januari 1965. Een dankgedicht geschreven door Hendrikus (Drikus) Heij* , buurtschrijver van de Buurt Ede-Veldhuizen van 1949 tot 1971. Geschreven ter gelegenheid van het aanbieden namens de geërfden van het luidklokje t.b.v. het Angelustorentje op de Oude Kerk. Drikus Heij werd 68 jaar en overleed op 2 mei 1975. Een historisch gedicht dat door delen van het gedicht ook nu nog altijd actueel lijkt.

Maar ook een gedicht dat de betrokkenheid van de Buurt met de Oude Kerk en het Angelustorentje weer actueel maakt. Eind 2013 ontdekte het Buurtbestuur dat het luidklokje al lange tijd niet meer luidde. Hierover werd contact opgenomen met het college van kerkrentmeesters van de Herv. Gemeente om dit onderwerp te bespreken. Echter financieel was de restauratie niet haalbaar en ook de Buurt beschikte niet over de middelen dit te financieren.

De Buurtrichter vond in de heer Jan Houweling uit Oud Alblas een persoon die de restauratie van de luidmotor pro deo voor zijn rekening wilde nemen. Na overleg met het college van kerkrentmeester, het testen van de elektrische installatie, de restauratie van de luidmotor en het vervangen van de ketting van het luidwiel door de heer Houweling kon in het voorjaar van 2014 de klok weer in werking worden gesteld. Sinds die tijd klinkt het heldere geluid van het klokje, bij huwelijken in de Oude Kerk, weer als vanouds over het dorp.                                                 

Geen Broere
September 2014