Buurtspraak immaterieel erfgoed

De Buurtspraak van Ede en Veldhuizen is opgenomen op de lijst van immaterieel erfgoed in Nederland. Dat is mooi, maar wat is eigenlijk immaterieel erfgoed?
Op de website van het Kenniscentrum immaterieel erfgoed Nederland staat het alsvolgt omschreven:

“Cultuuruitingen die door erfgoedgemeenschappen worden beleefd als erfgoed en hen een gevoel van identiteit en continuïteit geven. Dit immaterieel erfgoed wordt steeds opnieuw vormgegeven in samenhang met maatschappelijke veranderingen en in interactie met de sociale omgeving en van generatie op generatie doorgegeven.”
En even verderop staat:

“Doorgeven van generatie op generatie en van persoon op persoon

Immaterieel erfgoed is de schakel tussen heden, verleden en toekomst. Het is cultuur van nu, geeft een gevoel van verbondenheid met vorige generaties en is tegelijkertijd ook toekomstgericht omdat mensen het willen doorgeven aan volgende generaties.”

Op 13 december 2018 is onze Buurtspraak toegevoegd aan de lijst. En daar zijn we trots op.

In het Persbericht van het kenniscentrum staat dat alsvolgt aangekondigd:

Nieuwe bijschrijvingen in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland
Wederom zijn er een aantal vormen van immaterieel erfgoed die bijgeschreven kunnen worden in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. 

Dit keer zijn het de Voorschotense Paardendagen, de Sallandse Bottermarkt en de Buurtspraak van de buurt Ede en Veldhuizen.  

 
De Buurtspraak van de buurt Ede en Veldhuizen
Bij de Buurtspraak van de buurt Ede en Veldhuizen is sprake van een bestuursvorm die in de negentiende eeuw vervangen is door de huidige gemeenten en provincies. De Buurtspraak wordt iedere derde donderdag van september gehouden waarbij de lopende zaken met de geërfden besproken worden. Zo heeft de Buurtspraak onder andere zeggenschap bij het beheer van de heide bij Ede en organiseert men opschoondagen van de heide en het buurtbos. Iedere inwoner van Ede-Veldhuizen met eigen grond is geërfde en heeft stemrecht bij de Buurtspraak. Een van de activiteiten die men de komende twee jaar gaat uitvoeren is het informeren van nieuwe inwoners van de Buurt over de Buurtspraak en het betrekken van de jongeren/jeugd bij de activiteiten van de Buurtspraak.  
 
Bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed is een middel om de beoefenaars te helpen bij het levend houden van hun immaterieel erfgoed. Ze maken zelf een plan om het erfgoed met behoud van kernwaarden toekomstbestendig te maken. Meer hierover kunt u lezen op www.immaterieelerfgoed.nl.
 
Op de website van het kenniscentrum is een pagina gewijd aan de Buurtspraak.
Geplaatst in Nieuws.