Buurt zoekt vrijwilligers voor onderhoud Bosbezit

Met de opbrengst van € 925,- uit de Rabobank ClubSupport actie 2021 kunnen wij een basis leggen om het onderhoud van het Buurtbos in het voorjaar van 2022 te starten. Dit bedrag is niet genoeg en daarom doen wij een beroep om u als geërfden en belangstellen om op een nog nader te bepalen dag met elkaar de handen uit de mouwen te steken om het onderhoud ook daadwerkelijk te realiseren.

Samen met buurtgenoten aan de slag om ongewenste opgroei en struiken te verwijderen onder toezicht van onze Buurtscheuter en met de werkkeet en gereedschap van het bosbedrijf gemeente Ede. Reeds nu kunt u zich aanmelden voor deelname voor het opschonen van onze gezamenlijk bezit van geërfden, het Buurtbos. Hiervoor kunt u het contactformulier op de website gebruiken of rechtstreeks mailen naar info@ede-en-veldhuizen.nl. Wij rekenen op u allen!

Informatiebord Buurtbos

Geplaatst in Nieuws.