Rabobank ClubSupport: Samen vieren wij de winst!

Inmiddels is de uitslag van de stemming voor de Rabo ClubSupport 2022 bekend. Met (slechts) 45 van de 2350 uitgebrachte stemmen ontvingen wij toch een cheque met een bedrag van € 956,18
Dit bedrag kunnen wij als 1e begin reserveren voor het gestelde doel: Bewerking en heruitgave Buurtboeken 1596-2021. Totaal 425 jaar resoluties en besluitvorming van de Buurt.
Echter hier is meer voor nodig dus al u niet als lid van de Rabobank heeft kunnen stemmen dan is een donatie uiteraard van harte welkom. Met als omschrijving “Buurtboeken 1596-2021” reserveren wij uw donatie voor dit doel. En u weet dat uw gift aan de Buurt als Culturele ANBI extra aftrek genereert voor uw aangifte IB 2022!

Buurtgedicht 2022

Tijdens de Buurtspraak van 2022 bracht Stadsdichter Larissa Verhoeff een Buurtgedicht ten gehore. Inmiddels een traditie op de Buurtspraak na in 2013 van de 1e Edese Stadsdichter Arjen Keene, gevolgd door Harry Oonk in 2017 alweer de tweede bijdrage van Larissa. De inspiratie voor het gedicht van 2022 kwam voor Larissa uit een bericht in de Edese Courant uit 1961 onder de titel “Koning roemt Ederbos”. In dit artikel werd beschreven dat de Koning steeds zijn koetsier het bevel stapvoets te rijden wanneer hij, komend van ‘t Loo, het Ederbos bereikte. Hij achtte het zulk een lustoord dat hij er zo lang mogelijk van genieten wilde.

 

Koning roemt Ederbosbos

En dan het Ederbos. De hele aanleg schijnt op de bevordering van ‘t vreemdelingenverkeer te zijn gericht. Eigenaardige benamingen als Kattenbos, Bruno’s bos, Vergaderberg, Schoutenbos, Slangenheg, Gravenbos, enz. bewaren nog de betekenis aan de oude tijden dat het Ederbos behoorde aan de geërfden en het in twaalf hoeven of aandelen was verdeeld Ook weten de Hullenberg, het Hertengat en de Wolvenval misschien nog geheimen over de grijze voortijd.


Maar ook zonder historie is het vertoeven in dit woud een genot. Koning Willem III gaf steeds zijn koetsier het bevel stapvoets te rijden wanneer hij, komend van ‘t Loo, het Ederbos bereikte. Hij achtte het zulk een lustoord dat hij er zo lang mogelijk van genieten wilde. Het is heerlijk dit Edese palladium, dit schone bezit, veilig te weten in handen van de familie Bentinck. Moge zij het tot heil van Ede, tot heil van heel Nederland, door de tijden heen ongerept weten te bewaren.

Met deze wens, die wij anno 1961 ook volledig de onze noemen, regelrecht tegen de stemmen in die schreeuwen: “Kap omdat bos, bouw er huizen”, met deze wens zetten wij een punt achter deze bloemlezing uit “Neerlandicus” indrukken van Ede anno 1914.

Jac. Gazenbeek, Edese Courant 10-01-1961

Buurtgedicht Larissa Verhoeff 15-09-2022

 

318e Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen

15 september 2022 aanvang 10.00 uur EdescheConcertzaal

 

September staat naast Edese Airbornemaand al 140 jaar  in het teken van de Buurtspraak voor geërfden en belangstellenden van “Het dorp van Ede en de Buurtschap Veldhuizen”. Al sinds 1882 op de 3edonderdag van september is het Buurtspraakdag in Ede. Echter al sinds 1596 (opgetekend) wordt deze democratische bijeenkomst gehouden voor de inwoners van de Buurt.

Voordat medio 1800 de bestuurlijke taken van de Buurt steeds meer werden overgenomen door de nieuwe lokale gemeente en haar bestuur lagen deze taken met democratische besluitvorming bij het buurtbestuur en de geërfden van de Buurt. Iedere inwoner met een eigen huis op eigengrond is geërfde van de Buurt en haar historisch bezit de erfrechten op de heidevelden rond Ede en een eigen Buurtbos.

Nog altijd staat de Buurt midden in de samenleving en denkt mee met ontwikkelingen en visies die door de gemeente worden voorbereid op basis van het historisch perspectief van de Buurt. Ook natuurbeheer en onderhoudt zijn zaken waarbij de Buurt nauw is betrokken zoals Levend Landschap. Als Edese samenleving moeten wij er gezamenlijk voor zorgen dat dit cultuur historisch erfgoed, opgenomen op de Nederlandse lijst Immaterieel Erfgoed van UNESCO, als onderdeel van de moderne maatschappij kan blijven bestaan en functioneren. Onbekend maakt onbemind toch kan het voortbestaan van de Buurt alleen met de inzet en betrokkenheid van haar geërfden en dat zijn er héél veel.

Graag ziet het Buurtbestuur u geërfden en belangstellenden op deze komende Buurtspraak op 15 september a.s. van 10.00 tot 12.30 uur (inloop v.a. 09.30) in de Edesche Concertzaal (Amsterdamseweg 9).  Als om 09.45 uur de klokken van de Oude Kerk luiden weet heel het dorp dat de Buurtspraak gaat beginnen!

Meer over de Buurt, de Buurtspraak en haar geschiedenis vind u terug op de website van de Buurthttps://buurt.ede-en-veldhuizen.nl/

Werken aan landgoed Kernhem

In de 1e Nieuwsbrief over de ontwikkelingen van het Landgoed Kernhem als uitvoering van de door de gemeente Ede vastgestelde toekomstvisie voor het beheer, onderhoud en ontwikkeling van dit het landgoed is ook een interview opgenomen met de Buurtrichter Geen Broere over de lange geschiedenis van het landgoed, haar eigenaren en de belangrijkrijke verbindingen met de Buurt Ede en Veldhuizen. Als één van de kernpartners kijkt ook de Buurt mee naar de uitvoering van de visie: https://www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/ede-in-ontwikkeling/landgoed-kernhem Daarnaast kan ook de link naar de facbookpagina worden opgenomen: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=310061147827397&id=100064705415250

Geen Broere ontvangt medaille van verdienste gemeente Ede

Op 20 december 2021 heeft de Buurtrichter Geen Broere van de Buurt Ede en Veldhuizen uit handen van burgemeester René Verhulst de “Medaille van verdienste” van de gemeente Ede ontvangen. De medaille is overhandigd tijdens een verrassingsbijeenkomst in Plantion. Het gemeentebestuur van Ede heeft deze gemeentelijke onderscheiding aan de Buurtrichter Broere toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid voor zijn inzet voor het behoud van het unieke Edese historisch erfgoed van de Buurt(schap) en haar Buurtspraak welke inmiddels als Immaterieel Erfgoed is opgenomen op de Nederlandse lijst van UNESCO.

Buurt zoekt vrijwilligers voor onderhoud Bosbezit

Met de opbrengst van € 925,- uit de Rabobank ClubSupport actie 2021 kunnen wij een basis leggen om het onderhoud van het Buurtbos in het voorjaar van 2022 te starten. Dit bedrag is niet genoeg en daarom doen wij een beroep om u als geërfden en belangstellen om op een nog nader te bepalen dag met elkaar de handen uit de mouwen te steken om het onderhoud ook daadwerkelijk te realiseren.

Samen met buurtgenoten aan de slag om ongewenste opgroei en struiken te verwijderen onder toezicht van onze Buurtscheuter en met de werkkeet en gereedschap van het bosbedrijf gemeente Ede. Reeds nu kunt u zich aanmelden voor deelname voor het opschonen van onze gezamenlijk bezit van geërfden, het Buurtbos. Hiervoor kunt u het contactformulier op de website gebruiken of rechtstreeks mailen naar info@ede-en-veldhuizen.nl. Wij rekenen op u allen!

Informatiebord Buurtbos