Buurt zoekt vrijwilligers voor onderhoud Bosbezit

Met de opbrengst van € 925,- uit de Rabobank ClubSupport actie 2021 kunnen wij een basis leggen om het onderhoud van het Buurtbos in het voorjaar van 2022 te starten. Dit bedrag is niet genoeg en daarom doen wij een beroep om u als geërfden en belangstellen om op een nog nader te bepalen dag met elkaar de handen uit de mouwen te steken om het onderhoud ook daadwerkelijk te realiseren.

Samen met buurtgenoten aan de slag om ongewenste opgroei en struiken te verwijderen onder toezicht van onze Buurtscheuter en met de werkkeet en gereedschap van het bosbedrijf gemeente Ede. Reeds nu kunt u zich aanmelden voor deelname voor het opschonen van onze gezamenlijk bezit van geërfden, het Buurtbos. Hiervoor kunt u het contactformulier op de website gebruiken of rechtstreeks mailen naar info@ede-en-veldhuizen.nl. Wij rekenen op u allen!

Informatiebord Buurtbos

Uitzending Buurtspraak 2021

De Buurtspraak 2021 is alweer voorbij. Een bijeenkomst die ook u als geïnteresseerde van de Buurt die niet aanwezig kon zijn om bijvoorbeeld het historische tijdstip van 10.00 uur, een normale werkdag, nog kunt zien en beluisteren. De gehele Buurtpraak vindt u terug via de volgende link:

Documenten Buurtspraak 2021

Documenten voor de Buurtspraak van 16 september 2021

Hier vindt u de documenten voor de Buurtspraak van 16 september 2021. De lijst met vergaderstukken wordt aangevuld, uiterlijk 10 september 2021 zijn alle benodigde stukken op de website geplaatst.

Registratieformulier en Gezondheidscheck

De Buurtspraak 2021 heeft eveneens als in het voorgaande jaar plaats onder bijzondere Corona omstandigheden, hiervoor dient een registratieformulier en gezondheidscheck te worden ingevuld. Hierdoor kunnen wij maximaal 125 personen ontvangen in de Oude Kerk. Bij toegang van de locatie dient per persoon een volledig ingevuld registratieformulier en de gezondheidscheck te worden afgegeven aan onze coördinatoren. Deze beide formulieren kunt u hier downloaden en vooraf invullen om stagnatie bij de toegang van de kerk te voorkomen.
De ingang voor de bijeenkomst is onder de kerktoren vanwaar u na registratie via de geldende route in de kerk naar een zitplaats zal worden begeleid.
Wij verzoeken u voor ons aller veiligheid de gedragsregels en instructie te respecteren en op te volgen!

Thuis meekijken?

Het is mogelijk om de Buurtspraak 2021 via internet te volgen. Dit is mogelijk via de website van Kerkomroep via de volgende url: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10636

Vergaderstukken

Later geplaatst vergaderstuk

Koop de Buurtvlag

Wilt u de Buurt Ede en Veldhuizen steunen en de Buurtspraak mogelijk maken? Dan kunt u het onderstaande Donatieformulier gebruiken

Vooraankondiging Buurtspraak 2021

De Buurtspraak 2021 staat bijna voor de deur. Door Corona was het lange tijd onzeker of een Buurtspraak ook dit jaar wel een optie zou kunnen zijn. Na de laatste update van Corona maatregelen geldig tot 20 september a.s. werd duidelijk dat wij, evenals vorig jaar een Buurtspraak kunnen houden zij het onder beperkende omstandigheden. Ook voor dit jaar maken wij hiervoor gebruik Oude Kerk in Ede wat betekent ook dit jaar weer terug naar de historische vergaderlocatie van de Buurt, waar de bijeenkomst tot 1913 plaatsvond. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging en agenda voor deze Buurtspraak met als thema “Toekomst der Buirschap en hare Buirspreacke” naar de titel van het oudste notulenboek uit 1596. Een bijeenkomst die u als betrokken Edenaar niet mag missen!

Omdat de Buurtspraak een openbare en vrij toegangkelijke bijeenkomst is hebben wij in de Oude Kerk de mogelijkheid om rekening houdend met de Corona veiligheidsvoorschriften van het RIVM. De mogelijkheid om maximaal 125 gasten te ontvangen op 1,5 mtr. afstand met vaste zitplaats. Wij zullen deze Buurtspraak uitvoeren met een, aan de Corona omstandigheden, aangepast programma. Minder sprekers over de diverse onderwerpen maar wel deze info vooraf online op onze website vanaf uiterlijk 10 september om daar op voorhand kennis van te nemen. Ook plaatsen wij hier de registratie documenten conform de richtlijnen van het RIVM. Uiteraard zullen wij u de stand van zaken, ontwikkelingen en betrokkenheid van de Buurt toelichten tijdens deze Buurtspraak.

Met deze voorlopige informatie hopen wij u tijdig te kunnen informeren zodat u datum en tijdstip 16 september van 10.00 tot 12.00 uur (inloop v.a. 09.30 uur en vol = vol) alvast in uw agenda kunt reserveren. Wij hopen ondanks de beperkende maatregelen toch op een grote opkomst te mogen rekenen bij deze voor Ede unieke jaarlijkse traditie die dit jaar al 425 beschreven wordt gehouden.
Mocht u vooraf nog vragen hebben horen wij het graag van u.

Gescande kasboeken 1910-1996 beschikbaar

Met dank aan het archief van de gemeente Ede voor het scannen van het kasboek 1910-1996 van de Buurt Ede en Veldhuizen is dit kasboek hier in te zien. Omwille van bestandsgrootte is het kasboek verdeeld over meerdere PDF bestanden.

Kasboek Buurt 1910-1920
Kasboek Buurt 1921-1930
Kasboek Buurt 1931-1940
Kasboek Buurt 1941-1950
Kasboek Buurt 1951-1960
Kasboek Buurt 1961-1970
Kasboek Buurt 1971-1980
Kasboek Buurt 1981-1996

Aanbod: Online cursus Edese Landschappen 2021

Gratis online cursus Edese Landschappen:
Als ambassadeur Levend Landschap Ede en Veldhuizen/Kernhem zijn wij, samen met de gemeente Ede en St. Landschapsbeheer Gelderland, als coördinator ook betrokken bij een uniek cursusaanbod Edese Landschappen als onderdeel van het themajaar 2021 “Ode aan het Landschap”. Met een 5-tal online cursus/informatieavonden krijgt u informatie over de Edese Landschappen en biodiversiteit. Waarbij deelnemers leren samen de landschaps- en natuurwaarden te versterken. De 1e cursusavond start op 20 april a.s.. Voor meer informatie:https://www.landschapsbeheergelderland.nl/Alles-over-Edese-landschappen/
 
Cursus aanbod:
Met deze cursus hopen wij, samen met andere partijen, geërfden en andere belangstellenden meer te betrekken bij de natuur in onze eigen woon- en leefomgeving. Niet alleen u, ook uw buren, vrienden, kennissen (vaak ook geërfden) zijn van harte uitgenodigd om aan deze online-avonden deel te nemen. Dus deelt u dit aanbod zoveel mogelijk binnen uw eigen netwerk. 
 
Voor de Buurt Ede en Veldhuizen/Kernhem is de Buurt als coördinator bij dit project betrokken.
 
Uitnodiging:
Hieronder treft u de uitnodiging voor dit interessante project aan met uitgebreide informatie. Het aanmeldingsformulier voor deelname vind u ook op de website van St. Landschapsbeheer Gelderland https://www.landschapsbeheergelderland.nl/Alles-over-Edese-landschappen/  Wij hopen dat onze geërfden e.a. zich met veel enthousiasme gaan aanmelden voor deze interessante informatieavonden voor verdieping van de kennis over landschap en natuur. Op voorhand wensen deze deelnemers plezierige sessies. Indien u nog vragen heeft aan het buurtbestuur horen wij het graag via onze mail: info@ede-en-veldhuizen.nl 
 

Verklaringen voor de Buurtspraak 2020

Verklaringen voor de Buurtspraak van 17 september 2020
 

Hier vindt u de in te leveren verklaringen voor de Buurtspraak van 17 september 2020.

De Buurtspraak 2020 heeft plaats onder bijzondere Corona omstandigheden. Hierdoor kunnen wij maximaal 125 personen ontvangen in de Oude Kerk. Bij toegang van de locatie dient per persoon een volledig ingevuld registratieformulier en de gezondheidscheck te worden afgegeven aan onze coördinatoren. Deze beide formulieren kunt u hier downloaden en vooraf invullen om stagnatie bij de toegang van de kerk te voorkomen.
De ingang voor de bijeenkomst is onder de kerktoren van waar u na registratie via de geldende route in de kerk naar een zitplaats worden begeleid.
Wij verzoeken u voor ons aller veiligheid de gedragsregels en instructie te respecteren en op te volgen!

Thuis meekijken?

Het is mogelijk om de Buurtspraak 2020 via internet te volgen. Dit is mogelijk via de website van Kerkomroep via de volgende url: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10636

Registratieformulier

Registratieform. Buurtspraak 2020

Gezondheidscheck Buurtspraak

Gezondheidscheck Buurtspraak 2020