Reglement 2016

De Buurtrichter Geen Broere tekent de akte van Wijziging

In 2016 is het reglement van de Buurt aangepast, de Buurtrichter tekent de notariële akte:

Het reglement zoals vastgesteld in 2016 en getekend in januari 2017:

Buurtreglement 2017 VPVA notarissen