Buurtgedicht


In 2019 werd voor de derde keer een Buurtgedicht gemaakt en voorgedragen door de stadsdichter van Ede. De eerste keer gebeurde dat door Arjan Keene in 2013.

Tijdens de Buurtspraak van 2022 bracht Stadsdichter Larissa Verhoef een Buurtgedicht ten gehore. Inmiddels een traditie op de Buurtspraak na in 2013 van de 1e Edese Stadsdichter Arjen Keene, gevolgd door Harry Oonk in 2017 alweer de tweede bijdrage van Larissa. De inspiratie voor het gedicht van 2022 kwam voor Larissa uit een bericht in de Edese Courant uit 1961 onder de titel “Koning roemt Ederbos”. In dit artikel werd beschreven dat de Koning steeds zijn koetsier het bevel stapvoets te rijden wanneer hij, komend van ‘t Loo, het Ederbos bereikte. Hij achtte het zulk een lustoord dat hij er zo lang mogelijk van genieten wilde.

Arjan Keene, stadsdichter van Ede

Buurtgedicht

In 2017 schreef de toenmalige stadsdichter Harry Oonk een nieuw gedicht

Buurtgedicht Harry Oonk 2017-12-09

Het gedicht in 2019 werd geschreven door Larissa Verhoeff en door haarzelf voorgedragen tijdens de Buitengewone Buurtspraak op 19 september in Cultura.

Buurtgedicht-Larissa-Verhoef-19-09-2019

Koning roemt Ederbos

En dan het Ederbos. De hele aanleg schijnt op de bevordering van ‘t vreemdelingenverkeer te zijn gericht. Eigenaardige benamingen als Kattenbos, Bruno’s bos, Vergaderberg, Schoutenbos, Slangenheg, Gravenbos, enz. bewaren nog de betekenis aan de oude tijden dat het Ederbos behoorde aan de geërfden en het in twaalf hoeven of aandelen was verdeeld Ook weten de Hullenberg, het Hertengat en de Wolvenval misschien nog geheimen over de grijze voortijd.

Maar ook zonder historie is het vertoeven in dit woud een genot. Koning Willem III gaf steeds zijn koetsier het bevel stapvoets te rijden wanneer hij, komend van ‘t Loo, het Ederbos bereikte. Hij achtte het zulk een lustoord dat hij er zo lang mogelijk van genieten wilde. Het is heerlijk dit Edese palladium, dit schone bezit, veilig te weten in handen van de familie Bentinck. Moge zij het tot heil van Ede, tot heil van heel Nederland, door de tijden heen ongerept weten te bewaren.

Met deze wens, die wij anno 1961 ook volledig de onze noemen, regelrecht tegen de stemmen in die schreeuwen: “Kap omdat bos, bouw er huizen”, met deze wens zetten wij een punt achter deze bloemlezing uit “Neerlandicus” indrukken van Ede anno 1914.

Jac. Gazenbeek, Edese Courant 10-01-1961

Koning roemt Ederbosbos

En dan het Ederbos. De hele aanleg schijnt op de bevordering van ‘t vreemdelingenverkeer te zijn gericht. Eigenaardige benamingen als Kattenbos, Bruno’s bos, Vergaderberg, Schoutenbos, Slangenheg, Gravenbos, enz. bewaren nog de betekenis aan de oude tijden dat het Ederbos behoorde aan de geërfden en het in twaalf hoeven of aandelen was verdeeld Ook weten de Hullenberg, het Hertengat en de Wolvenval misschien nog geheimen over de grijze voortijd.


Maar ook zonder historie is het vertoeven in dit woud een genot. Koning Willem III gaf steeds zijn koetsier het bevel stapvoets te rijden wanneer hij, komend van ‘t Loo, het Ederbos bereikte. Hij achtte het zulk een lustoord dat hij er zo lang mogelijk van genieten wilde. Het is heerlijk dit Edese palladium, dit schone bezit, veilig te weten in handen van de familie Bentinck. Moge zij het tot heil van Ede, tot heil van heel Nederland, door de tijden heen ongerept weten te bewaren.

Met deze wens, die wij anno 1961 ook volledig de onze noemen, regelrecht tegen de stemmen in die schreeuwen: “Kap omdat bos, bouw er huizen”, met deze wens zetten wij een punt achter deze bloemlezing uit “Neerlandicus” indrukken van Ede anno 1914.

Jac. Gazenbeek, Edese Courant 10-01-1961

Buurtgedicht Larissa Verhoeff 15-09-2022