Edesche Courant 11-6-1932

In een buitengewone vergadering van de Buurt, werd gesproken over het afstand doen van buurtwegen en percelen grond aan de gemeente Ede. Maar niet alleen dat, ook een pakket aandelen ter waarde van 10.000 gulden zal worden overgedragen aan de gemeente.
Buurtrichter was de heer H. Staf, Buurtschrijver notaris Willem Frederik Jacob Fischer jr. Deze notaris Fischer richtte in 1924 de Vereniging Oud Ede op en was daar tot zijn dood in 1946 voorzitter van. Meer informatie over de familie Fischer op de website van de gemeente Ede.

Er wordt nog stevig gediscussieerd over het behoud van het zandgat. Ziehier het verslag van de vergadering die door 29 geërfden werd bezocht.

Edese_Courant_19320611_0002.jpg

Voorafgaand aan deze Buurtspraak sprak de gemeenteraad over dit onderwerp. Het verslag daarvan in de krant van 30-4-1932: