319e Buurtspraak 2023

De traditionele Buurtspraak 2023 ligt alweer achter ons. Zoals in het Buurtreglement is opgenomen werd op de 3e donderdag van september deze jaarlijkse vergadering belegd voor geërfden en belangstellenden van de Buurt Ede en Veldhuizen. Hier horen ook inwoners van de wijk Kernhem, de Klomp en Ederveen bij. Op de Buurtspraak geeft het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid en worden door stemming besluiten genomen.
Dit jaar mocht het Buurtbestuur 59 gasten welkom heten waarvan er 15 voor de eerste keer een Buurtspraak bezochten. Helaas weten veel inwoners binnen de grenzen van onze historische Buurt nog steeds niet dat zij geërfde zijn en daarmee deel uitmaken van deze unieke organisatie die in het lokale bestuur sinds 1596 als voorgangers van de huidige gemeente Ede al eeuwenlang een rol vervult.

Geplaatst in Nieuws.