“Eeuwen oud maar nog steeds actueel”

De Buurt Ede en Veldhuizen is het oudste bestuurlijk orgaan van Ede dat nog actief is. Tradities zijn er om in ere gehouden te worden. En dat doet de Buurt Ede en Veldhuizen.

Zo is er nog steeds een buurtrichter, de voorzitter van de Buurt. Hij wordt bijgestaan door vier Buurtmeesters (bestuursleden), een Buurtschrijver (secretaris) en een zogenaamde Buurtscheuter, de vroegere veldwachter.

De Buurt ziet het bewaren en doorgeven van de geschiedenis als zijn belangrijkste taak.
Het meest bekende onderdeel van die geschiedenis is de jaarlijkse Buurtspraak, die nog altijd plaatsvindt op de derde donderdag in september.

De laatste nieuwsberichten:

Activiteiten Levend Landschap

In het kader van onze activiteiten Levend Landschap begeleiden wij organisatorisch ook de Natuurwerkgroep Bos & Heide Ede. Deze groep zet zich in voor kleinschalige natuurbeheerprojecten. Op 3 november 2023 doet deze groep ook mee aan de landelijke Natuurwerkdag onder het motto “Samen voor de natuur dicht bij huis”. Via onderstaande link vindt u meer […] Lees verder »

Onderhoud Heide door het Rijksvastgoedbedrijf 2023-2024

Met de erfrechten van de Buurt Ede en Veldhuizen op de heidevelden rond het dorp na verkoop van deze terreinen rond 1900 aan het ministerie van Oorlog heeft de Buurt jaarlijks overleg met de terreineigenaren, thans het Rijksvastgoedbedrijf, over het beheer en onderhoud van de Ginkelse- en Ederheide. Als aandachtspunten zijn de toenemende vergrassing als […] Lees verder »

Sponsoring Edese Schaapskudden

Op de Buurtspraak van 1952 werd door geërfden het voorstel gedaan om te komen tot een stichting Ede Schaapskudden om het Veluws heideschaap weer terug te brengen op de heide rond Ede. In 1953 werd de oprichting een feit. Sinds die tijd is de Buurt sponsor en adopteren wij nu al elke jaren een lam […] Lees verder »

Burgemeester René Verhulst op Buurtspraak 2023

Tijdens de Buurtspraak 2023 ging burgemeester René Verhulst in op de historische rol die de Buurtspraak had in de gemeenschap. Hierbij stelde hij de vraag aan de aanwezigen wie de EPA (Edese Participatie Aanpak) kent. Of met andere woorden, hoe kun je inbreng leveren aan de samenleving. Want de Buurtspraak is eigenlijk EPA avant la […] Lees verder »

319e Buurtspraak 2023

De traditionele Buurtspraak 2023 ligt alweer achter ons. Zoals in het Buurtreglement is opgenomen werd op de 3e donderdag van september deze jaarlijkse vergadering belegd voor geërfden en belangstellenden van de Buurt Ede en Veldhuizen. Hier horen ook inwoners van de wijk Kernhem, de Klomp en Ederveen bij. Op de Buurtspraak geeft het bestuur verantwoording […] Lees verder »

Alle nieuwsberichten vindt u op de pagina ‘Nieuws‘.